Ułatwienia dostępu

Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych – 2022/2023

W czerwcu 2023 r. kształcenie zakończyli słuchacze prowadzonych po raz pierwszy w przez Bydgoską Szkołę Wyższą studiów podyplomowych:

• Psychodietetyka
• Kosmetologia estetyczna z elementami medycyny estetycznej
• Podologia kosmetyczna z rehabilitacją
• Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – studia równoległe

oraz kolejny rok z rzędu

• Higiena i epidemiologia
• Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.

W dniu 7 lipca 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych tegorocznym absolwentom, którego dokonali JM Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej – prof. BSW dr Włodzimierz Majewski oraz kierownicy studiów podyplomowych – prof. BSW dr n. med. Zdzisława Kalisz oraz doc. dr Justyna Ożóg.

Z dumą patrzymy jak słuchacze studiów podyplomowych stają się pożądanymi na rynku pracy specjalistami.

Absolwentom studiów podyplomowych życzymy sukcesów osobistych oraz awansów zawodowych!

Zapraszamy do dalszego kształcenia w Bydgoskiej Szkole Wyższej!

#studiujbowarto