Ułatwienia dostępu

Nowi doktorzy w BSW

mgr inż. Agnieszka Grzybowska – nauczyciel akademicki Bydgoskiej Szkoły Wyższej na kierunku budownictwo – w dniu 7 lipca 2023 r., na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej w Bydgoszczy, publicznie obroniła pracę doktorską, uzyskując stopień naukowy doktora inżyniera budownictwa.

Z tej okazji Rektor BSW złożył Pani dr inż. Agnieszce Grzybowskiej gratulacje wraz z życzeniami dalszych osiągnięć naukowo-dydaktycznych.