11 III2021

Wykładowca Bydgoskiej Szkoły Wyższej – doktorem nauk medycznych

Katarzyna Biała-Cieślik w dniu 3 marca 2021 r. w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy obroniła pracę doktorską na wydziale lekarskim uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
Z tej okazji Rektor prof. BSW dr Włodzimierz Majewski złożył gratulacje i w drodze awansu powierzył stanowisko adiunkta.
Pani dr Katarzyna Biała-Cieślik oprócz pracy dydaktycznej związanej z kształceniem na kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia pełni funkcję naczelnej pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.
Jako społeczność akademicka dołączamy się do tych życzeń.