03 X2020

XVII Inauguracja Roku Akademickiego w BSW

W dniu 03.10.2020 r. o godz. 9.00 w auli doc. dr. Ryszarda Ziętka przy ul. Unii Lubelskiej 4C w Bydgoszczy, odbyła się XVII Inauguracja Roku Akademickiego 2020/21 w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Uroczystość odbyła się z udziałem ograniczonej liczby gości oraz zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

Inaugurację rozpoczął Hymn Państwowy oraz wystąpienie JM Rektora prof. BSW dra Włodzimierza Majewskiego, następnie Studenci I roku złożyli uroczyste ślubowanie.
Na uroczystości pojawiło się wielu znakomitych gości. Na zakończenie, wykład inauguracyjny „Tlen – pierwiastek życia i śmierci” wygłosił dr. n. med. Marek Jurgowiak.