05 X2021

XVIII Inauguracja Roku Akademickiego w BSW

W dniu 02.10.2021 r. o godz. 9.00 w auli doc. dr. Ryszarda Ziętka przy ul. Unii Lubelskiej 4C w Bydgoszczy, odbyła się XVIII Inauguracja Roku Akademickiego 2021/22 w Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Inaugurację rozpoczął Hymn Państwowy oraz wystąpienie JM Rektora prof. BSW dra Włodzimierza Majewskiego, następnie Studenci I roku złożyli uroczyste ślubowanie.

Na uroczystości pojawiło się wielu znakomitych gości.

Na zakończenie, wykład inauguracyjny Diament – magia czy nauka?”  wygłosił prof. dra hab. Kazimierz Fabisiak.