Ułatwienia dostępu

Z wizytą w sejmie

W dniu 8 maja 2024 r. dzięki uprzejmości i pomocy Pana Jana Szopińskiego – Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR, posła na Sejm RP IX kadencji, wraz ze studentami Bydgoskiej Szkoły Wyższej kierunku administracja oraz bezpieczeństwo narodowe mieliśmy przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu i Senatu RP.

Wyróżnieniem dla nas była dyskusja z Wicepremierem, jednocześnie Ministrem Cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim, jak również spotkania z Wicemarszałek Senatu Magdaleną Biejat, Wiceminister Edukacji Katarzyną Lubnauer oraz posłem Ryszardem Brejzą.