17 VI2020

Zarządzenie Rektora ws. trybu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych

PDF: Zarządzenie Rektora 4 5 2020