13 VII2017

Zmarł prof. Lech Morawski

autor: Paweł Supernak, źródło: PAP

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. zw. dr. hab. Lecha Morawskiego

 

Profesora Bydgoskiej Szkoły Wyższej

w latach 2004-2016

 Wychowawcę wielu pokoleń studentów naszej uczelni

Rodzinie Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Założyciel, Rektor, Kanclerz,

Senat i społeczność akademicka Bydgoskiej Szkoły Wyższej