12 VII2017

Podsumowanie Rankingu Perspektyw i co dalej?

W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się coroczne seminarium podsumowujące ranking Perspektyw. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni z całej Polski, w tym również Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

Głównym tematem spotkania były nowe kryteria, które zaczynają być wdrażane w sposób budowania zestawienia, mianowicie Ekonomiczne Losy Absolwentów oraz Jakość Przyjętych na Studia. Ważne zdanie podsumowujące na koniec seminarium powiedział prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły: Tworząc Ranking Szkół Wyższych, a właściwie cztery rankingi, walczymy o poziom kształcenia i jakość absolwentów naszych uczelni.