Ułatwienia dostępu

Gratulacje dla dr hab. Marty Podhoreckiej

Dr n. o zdr. Marta Podhorecka długoletni, etatowy nauczyciel akademicki Bydgoskiej Szkoły Wyższej, a obecnie pracownik naukowy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy w dniu 19 października 2023 r., decyzją Rady Dyscypliny Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Z tej okazji Rektor BSW złożył Pani dr hab. n. o zdr. Marcie Podhoreckiej gratulacje wraz z życzeniami dalszych osiągnięć naukowo-dydaktycznych.